trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Dịch vụ Xây dựng phần mềm, thiết kế website

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Dịch vụ Bảo trì hệ thống

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Tổ chức hội thảo đào tạo

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Tư vấn dịch vụ công nghệ thống tin

TIN TỨC

DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG

PHẦN MỀM ĐÃ TRIỂN KHAI

 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Hệ thống quản lý Điều tiết xe đi công tác
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Hệ thống một cửa điện tử cấp xã
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Phần mềm Khảo sát sự hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, dịch vụ hành chính công
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Hệ thống quản lý Báo cáo cải cách hành chính

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Kiến thức chuyên môn

 • Chất lượng dịch vụ

 • Thái độ phục vụ

 • Giá sàn trung bình

 • Hiệu quả đạt được

 • Cam kết hỗ trợ mãi mãi

CÔNG NGHỆ

 • Hình 2
 • Hình 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ