trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Ngày 26-3

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong -

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Dịch vụ Xây dựng phần mềm, thiết kế website

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Dịch vụ Bảo trì hệ thống

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Tổ chức hội thảo đào tạo

trung tam dich vu cong nghe thong tin va truyen thong - Tư vấn dịch vụ công nghệ thống tin

TIN TỨC

DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG

PHẦN MỀM ĐÃ TRIỂN KHAI

 • Trung tâm dịch vụ An Giang Hệ thống quản lý thông tin cấp cơ sở
  Hệ thống quản lý thông tin cấp cơ sở
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Website Nhà hàng Thắng Lợi
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 389
 • Trung tâm dịch vụ An Giang
  Phần mềm Khảo sát sự hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, dịch vụ hành chính công

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Kiến thức chuyên môn

 • Chất lượng dịch vụ

 • Thái độ phục vụ

 • Giá sàn trung bình

 • Hiệu quả đạt được

 • Cam kết hỗ trợ mãi mãi

CÔNG NGHỆ

 • Hình 2
 • Hình 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ