Tổ chức hội thảo, đào tạo CNTT và TT

-   Liên kết cùng trường Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin III tại Tiền Giang tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ ngắn hạn cho Đại lý bưu điện và Bưu điện Văn hóa xã” với quy mô đào tạo được triển khai theo yêu cầu đào tạo nâng cao kiến thức và trình độ của nhân viên các đại lý của Bưu điện An Giang.

-   Phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông – Viện Chiến lược thông tin và truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước : Lập và Quản lý dự án CNTT, giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT.

-   Phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao tổ chức các Hội nghị Nghiệp vụ phát ngôn, Báo chí cho người phát ngôn của các đơn vị Sở, Ban, ngành tỉnh và các huyện, thị, thành An Giang.

-   Phối hợp với Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông (Văn phòng đại diện tại phía Nam ); Cơ quan đại diện Ban tuyên giáo trung ương tại phía Nam tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên tỉnh An Giang.

-   Phối hợp Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử khu vực phía Nam, Trung tâm Tần số khu vực 4 (Cần Thơ) tổ chức triển khai các khóa tập huấn cho cán bộ Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh huyện, thị, thành; Các Doanh nghiệp viễn thông, chuyển phát,…

-   Phối hợp với Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II – Đài Tiếng nói Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên Báo AG, Đài PTTH AG (bao gồm được cấp thẻ nhà báo và chưa được cấp thẻ nhà báo), đài Truyền thanh, phòng VHTT huyện, thị, thành, bản tin, Tạp chí, Ban biên tập Website Sở, ngành, huyện thị; Cổng thông tin điện tử tỉnh,…

-   Liên kết với Trung tâm Công nghệ phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn kiến thức mạng cho cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh An Giang.

-   Liên kết với Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM tổ chức các lớp đào tạo kiến thức nghiệp vụ nâng cao về CNTT, các lớp đào tạo chứng chỉ B Tin học,….

-   Các khóa đào tạo về công nghệ thông tin cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang theo chương trình hợp tác với Viện Tin học Doanh nghiệp – Phòng thương mại và công nghệp Việt Nam.

-   Tổ chức các khóa đào tạo về sử dụng phần mềm văn phòng điện tử và các phần mềm văn phòng một của trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của các sở ban ngành, huyện, thị, thành.

-   Tổ chức triển khai đào tạo khai thác và sử dụng internet cho nông dân theo chương trình của tỉnh.

 
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT