Giới thiệu chung
Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh An Giang và Quyết định số 720/QQĐ-UBND ngày 18/04/2008 của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm dịch vụ CNTT&TT trực thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông; Quyết định số 150 /QĐ-STTTT ngày 23/12/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc ban hành quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

Trụ sở giao dịch của Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông: số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

           Điện thoại: (0296) 6 280 955 - (0296) 6 280 966  –  Fax: (0296) 3 955 333.

Website: http://cits.angiang.gov.vn           Email:   cits@angiang.gov.vn

 
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT