Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ CNTT&TT

Thông tin liên hệ:

1. Phó Giám đốc Trung tâm: Trần Trung Hiếu

        + Di động:       0939.398.789
        + Email:          tthieu@angiang.gov.vn
2. Phòng Hành chính: (0296.6280.955)
   a. Trưởng phòng Hành chính: Trần Thanh Việt Thư
        + Di động:       0988.420.031
        + Email:          ttvthu@angiang.gov.vn
3. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: (0296. 6280.966)
   a. Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ: Trần Trọng Nhân
        + Di động:       0983.255.377
        + Email:          ttnhan@angiang.gov.vn
   b. Phó phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: Huỳnh Thiện Hiếu
        + Di động:       0993.626.651
        + Email:          hthieu@angiang.gov.vn
Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT