THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Tên đơn vị TRUNG TÂM DV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại (0296)6.280.966
Email cits@angiang.gov.vn
Fax (0296)6.280.966

    BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT