Thông báo
Thông báo về kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang
Đăng ngày: 10:25:34 17/01/2017

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và sau khi tổ chức chấm thi theo quy định; Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 xin thông báo

1. Kết quả điểm thi của các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Sở, Ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Danh sách kết quả điểm của các thí sinh theo số báo danh được niêm yết tại Sở Nội vụ và dăng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký thông báo, các thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả các bài thi đến Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh ( thông qua Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng). Mẫu đơn chấm phúc khảo được đăng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử  của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Lệ phí chấm phúc khảo là : 150.000 đồng/ bài thi ( theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC).

Hội đồng thi tuyển không giải quyết phúc khảo đối với trường hợp nộp đơn sau thời hạn đã nêu  và các đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax.

Hội đồng Thi tuyển thông báo đến các thí sinh và cơ quan liên quan biết./.

File đính kèm:

1.Thông báo số 01/TB-HĐTT Tải về

 

2. Đơn xin chấm phúc khảo bài thi:Tải về

 

3. Điểm thi Trung cấp Tải về

 

4. Điểm thi công chức theo số báo danh:

 

SBD từ 000001 đến 000507: Tải về

 

SBD từ 000508 đến 000958: Tải về

 

SBD từ 000959 đến 001399: Tải về

 

SBD từ 001400 đến 001771: Tải về

 

SBD từ 001772 đến 002156: Tải về

 

SBD từ 002157 đến 002349: Tải về

                                                                          Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang


CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT