Thông báo
Giám sát việc hỗ trợ vận hành phần mềm Văn phòng điện tử tại 12 đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Đăng ngày: 16:24:12 26/07/2017

Giám sát việc hỗ trợ vận hành phần mềm Văn phòng điện tử tại 12 đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội...


CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT