Tin tức và Sự kiện
Chính phủ quy định tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020
Đăng ngày: 15:56:00 26/07/2017

TTDV CNTT&TT - Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017.

 

Theo đó, đối tượng được áp dụng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 

Chính phủ quy định việc thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; Thoát nước và xử lý nước thải; Vệ sinh môi trường; Chiếu sáng; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực: lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường …; Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe; Kiểm định thị trường; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; các dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin, quảng bá du lịch; Quản lý bất động sản, quản lý chợ, trung tâm thương mại; Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu  trú ngắn ngày và phục vụ hội họp…

 

Bên cạnh đó, đơn vị sự ngiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi. Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 3 Quyết định này và có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Cũng theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 – 2020 trong quý IV năm 2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những trường hợp đặc thù thực hiện chuyển thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

 

Đối với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế và tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo Danh mục đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng lộ trình bán phần vốn nhà nước phù hợp với Quyết định này./.

 

 

 

 
Công Gion – TTDV CNTT&TT

 


CÁC TIN KHÁC:

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT