Tin tức và Sự kiện
UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng
Đăng ngày: 15:57:48 26/07/2017

TTDV CNTT&TT - Ngày 19/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trong Tháng 8 năm 2017 các chương trình tín dụng nói chung và Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nói riêng, chủ trì cùng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

 

Các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị, thị xã thành phố phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn để đánh giá, nhận diện những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, trên cơ sở đó để có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng; đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả hoạt động của các Quỹ Phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh; Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục xác nhận, công chứng, xử lý tài sản bảo đảm…./.

 

 

 
Công Gion – TTDV CNTT&TT

 


CÁC TIN KHÁC:

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

LIÊN KẾT